AGGRESSIVE ZONE / 喜多村 英梨 のタブ譜(Tab譜)

タブ譜(Tab譜)

イントロ

----
--3-
----
----
----
--1-
----
-14-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-21-
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
--2-
----
--7-
----
----
----
----
--6-
----
----
----
----
--8-
----
----
--5-
--4-
----
--3-
----
----
----
----
----
----
-14-
----
----
----
-18-
----
-20-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--6-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
----
-14-
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
-14-
-14-
----
-11-
----
----
--2-
----
----
--4-
--6-
----
----
----
----
----
--4-
----
-15-
-17-
----
----
----
--9-
----
----
----
----
----
----
-17-
----
----
----
-18-
--2-
--4-
----
----
----
----
----
----
----
----
--9-
----
--5-
----
--7-
-10-
----
----
----
-10-
----
-13-
----
-13-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
-11-
----
----
-13-
----
----
--2-
--7-
----
----
----
--3-
----
----
----
-14-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-12-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
--8-
----
----
----
--3-
----
----
-18-
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
----
--9-
-11-
----
----
--2-
----
--2-
--2-
----
----
--4-
--6-
----
----
--6-
----
----
----
----
--5-
--5-
-10-
----
----
-13-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-13-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--4-
----
----
--8-
--8-
----
----
----
----
----
----
----
-16-
----
----
----
----
----
----
----
----
--1-
----
----
----
----
----
----
--5-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-16-
----
----
-11-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
----
----
-20-
----
----
----
-20-
----
----
--9-
----
-10-
--8-
----
----
----
-13-
----
-11-
----
----
----
-18-
----
----
----
----
----
----
----
----
--2-
----
----
----
----
----
----
--6-
----
--6-
--3-
--4-
----
----
----
----
-17-
-12-
----
----
----
--6-
-10-
--9-
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
----
----
----
----
--5-
----
-10-
----
----
-16-
-15-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-12-
----
----
-13-
----
-16-
----
----
----
-16-
----
----
----
----
-10-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--7-
----
-12-
----
----
----
----
-20-
----
-18-
----
----
----
-16-
----
----
----
-17-
-17-
----
----
----
-10-
----
----
-15-
----
----
-13-
----
----
-11-
----
----
----
-11-
----
----
----
----
----
----
----
-19-
-17-
-18-
----
----
----
-15-
----
-15-
----
----
----
-17-
----
----
-20-
-17-
----
----
----
-22-
----
----
----
----
----
----
-11-
-10-
----
-17-
----
----
----
----
----

Aメロ

----
----
----
----
----
----
--5-
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
----
----
----
----
--3-
----
----
----
----
----
----
----
--5-
----
----
----
----
----
--0-
----
-19-
----
----
----
-15-
----
----
--4-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-16-
----
----
-21-
----
----
----
----
----
----
-22-
--8-
----
----
--7-
----
----
----
----
-16-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-12-
----
----
----
----
----
----
----
--7-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-14-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-13-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-20-
----
----
-12-
----
----
----
----
--9-
----
-14-
----
----
----
----
----
----
----
--8-
----
----
----
----
----
-11-
----
-13-
----
----
----
----
-13-
----
----
--6-
----
----
----
----
-10-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--6-
----
--7-
----
--6-
----
----
----
-21-
-18-
----
----
----
----
----
----
----
----
-18-
----
-19-
----
-17-
-10-
----
----
-10-
----
--5-
----
--9-
----
----
----
----
----
----
-11-
--8-
-11-
----
----
----
----
-12-
----
----
----
--3-
--2-
--5-
----
--3-
--7-
----
--4-
----
----
--8-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--6-
----
-10-
----
----
--8-
----
----
----
----
----
-11-
-11-
-14-
-14-
----
----
----
-11-
----
----
----
----
----
--5-
----
--5-
----
--7-
----
----
----
--7-
--8-
----
----
--7-
----
-12-
----
----
----
-16-
----
-10-
----
----
----
----
----
----
----
----
-12-
-13-
----
----
----
----
----
--0-
----
----
----
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
----
-20-
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-13-
----
----
----
----
----
-11-
----
----
--9-
----
----
----
----
--7-
-12-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-13-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-12-
----
--7-
----
-10-
----
-10-
----
----
--2-
--5-
----
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
-16-
-18-
----
----
----
-17-
-15-
----
----
----
----
----
----
-13-
----
----
----
----
----
----
--2-
--4-
----
----
----
----
----
----
-18-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-10-
----
-10-
----
----
----
--6-
----
----
----
--7-
----
----
----
--1-
----
----
-22-
----
-20-
----
----
----

Bメロ

----
----
----
----
----
-17-
-17-
----
-18-
----
----
-14-
----
-23-
----
----
----
----
-11-
----
----
----
----
----
----
----
----
--0-
----
----
----
----
----
----
-23-
----
----
----
----
----
----
----
-19-
-18-
----
----
----
----
-16-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-10-
-12-
-12-
-13-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--9-
----
----
-18-
-19-
-18-
----
----
--8-
--7-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-11-
----
----
----
----
-13-
----
----
----
----
----
----
----
--2-
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
-17-
----
-18-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-12-
----
----
----
----
-20-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0-
----
----
----
----
----
----
----
--6-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-18-
-19-
----
----
-11-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-11-
----
----
----
----
----
----
-19-
-18-
-17-
----
----
----
----
----
-19-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--9-
--2-
----
--5-
----
----
----
----
----
----
----
-20-
----
--9-
----
----
----
----
-11-
-10-
--9-
----
----
--8-
----
-11-
-16-
----
----
----
----
----
----
----
----
-14-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-12-
----
----
-10-
----
----
----
----
-10-
----
----
----
----
-17-
----
-18-
-16-
-16-
-13-
----
----
----
----
--5-
----
----
----
----
----
----
----
-11-
----
----
--3-
----
----
----
----
--5-
----
----
----
----
--6-
----
----
----
-11-
----
----
----
----
----
----
--9-
----
----
--0-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-16-
----
-15-
----
--8-
----
----
--9-
----
----
----
-15-
----
----
----
-16-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-12-
--8-
--7-
----
----
----
-11-
----
----
----
-13-
----
----
-16-
-15-
----
----
----
--4-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-13-
----
-10-
----
----
-14-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--8-
----
----
----
----
-19-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--4-
--8-
----
----
----
----
----
----
----
----
-20-
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
--9-
-10-
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
-18-
----
-16-
----
-16-
----
----
----
----
----
----
----
-13-
--9-
--9-
----
----
----
----
----
-14-
----
----
----
-18-
----
----
----
--6-
----
--3-
----
----
-14-
-15-
----
----
-14-
-13-
----
----
----
-21-
-20-
----
-14-
----
----
--9-
----
----
-19-
----
----
----
----
----
-18-
----
----
----
-18-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-20-
----
----
--2-
--3-
----
----
----
----
----
-11-
----
----
----
----
----
----
----
-10-
----
----
----
-18-
-17-
----
----
----
----
----
----
----
--9-
----
----
----
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
-16-
----
----
----
----
--8-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-16-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--7-
----
----
----
----
----
----
--7-
--9-
--4-
--8-
--6-
----
----
-15-
----
----
-13-
----
----
-12-
----
----
----
----
--6-
--4-
----
----
----
--2-
----
----
-14-
-10-
----
----
----
----
--7-
--9-
----
----
----
--3-
--3-
----
--4-
----
-17-
----
----
----
----
----
-14-
----
----
----
----
-16-
--6-
----
----
--9-
----
----
----
----
----
----
----
----
--8-
--7-
-11-
-12-
----
----
----
----
----
----
----
-11-
-19-
----
-15-
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--6-
----
----
-10-
----
----
-12-
----
--9-
----
----
----
----
----
----
--3-
----
--1-
----
--5-
----
----
----
-11-
--9-
----
-19-
-20-
----
----
----
----
--8-
--4-
----
--7-
----
----
----
----
----
----
-12-
----
--9-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-10-
----
-12-
----
-16-
----
-12-
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-10-
----
-11-
----
----
----
----
----
----
-15-
----
----
-18-
----
----
----
----
--4-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-18-
----
----
----
----
--9-
-12-
----
----
----
----
-14-
----
-11-
--9-
----
----
--6-
----
----
----
----
----
----
-17-
-19-
----
----
----
-14-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-11-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--8-
----
----
--5-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--9-
----
----
----
----
--8-
-10-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-14-
----
----
----
----
----
----
----
--3-
----
--1-
--6-
----
----
----
----
--4-
----
--9-
----
----
--3-
----
--4-
----
----
--3-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--4-
----
----
-13-
----
-13-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
-21-
----
-21-
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
----
--8-
----
----
----
-12-
-13-
-12-
----
-15-
----
----
----
----
-13-
----
----
----

Cメロ

----
----
----
----
----
--8-
----
----
----
--6-
--5-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-10-
----
-14-
-12-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-12-
----
----
-14-
----
-17-
-19-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-12-
----
----
----
----
----
-16-
----
----
----
--6-
----
----
----
----
-15-
----
-15-
----
-15-
----
----
----
----
--5-
----
-17-
----
----
-21-
----
----
-20-
-20-
----
----
-23-
----
----
----
--8-
--4-
----
----
----
-18-
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
----
----
-11-
----
----
----
----
--1-
--4-
--1-
----
----
-15-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-11-
--9-
----
----
----
--6-
----
----
-13-
----
----
-11-
----
----
-21-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-14-
----
----
----
-14-
----
----
----
----
----
-21-
----
----
----
----
----
----
-19-
--7-
----
--7-
--9-
----
----
----
----
-19-
----
----
----
----
--4-
----
----
----
----
-18-
----
----
-15-
-20-
----
----
----
-18-
----
----
----
----
--8-
----
----
----
----
--4-
--7-
----
--7-
----
----
----
----
----
----
-14-
----
----
-22-
-20-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--6-
----
--9-
--8-
--1-
----
--0-
--2-
--0-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-16-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0-
--1-
----
----
----
----
-15-
----
----
-13-
----
----
----
----
----
-12-
--8-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-14-
----
-13-
----
-19-
----
----
----
-18-
----
----
-21-
----
----
-18-
-18-
--4-
----
----
----
--2-
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
-11-
----
-14-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-11-
-13-
----
--6-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--9-
----
----
----
----
----
----
----
----
-13-
----
----
----
----
----
----
----
-14-
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
-10-
----
----
----
----
-14-
----
-13-
----
----
-11-
----
----
----
----
-18-
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--4-
----
--5-
----
----
----
----
----
-21-
----
--8-
----
--9-
----
-10-
----
----
----
-15-
----
----
----
----
----
----
-19-
----
--7-
----
----
----
----
--9-
----
----
----
----
----
-13-
-16-
----
-18-
----
-13-
----
----
----
----
--3-
----
----
----
----
----
----
-16-
----
-19-
----
-17-
----
----
----
-12-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-14-
----
----
-17-
----
----
--4-
----
--7-
----
----
--7-
----
----
----
-12-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-21-
----
----
----
----
----
-10-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--9-
----
----
----
----
--4-
----
----
----
----
----
----
----

サビ

----
----
----
--8-
----
----
----
----
-14-
----
-16-
----
----
----
-12-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-20-
----
----
----
----
----
----
----
----
-13-
----
----
----
----
----
--6-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--5-
----
----
----
----
----
-18-
----
----
-19-
----
-21-
----
-16-
----
----
----
-15-
--5-
----
----
----
----
----
--4-
--3-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--9-
----
-13-
----
----
-15-
----
----
----
-15-
----
----
-19-
----
----
-11-
----
-10-
----
--9-
----
----
----
----
----
----
----
----
--4-
----
----
----
--9-
----
----
-19-
----
----
----
----
--2-
--7-
----
----
----
-16-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--8-
----
----
--4-
----
----
----
-22-
----
----
-17-
----
----
----
----
-21-
-18-
----
-12-
----
-11-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--9-
----
----
----
----
----
--6-
----
----
-14-
-14-
----
-13-
-10-
----
----
----
----
----
----
----
--1-
----
--3-
----
--0-
----
----
-14-
----
-13-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--8-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--8-
----
-10-
----
----
----
----
----
----
-23-
----
----
----
-18-
----
-14-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-16-
----
----
----
----
----
----
----
--4-
----
----
----
----
-21-
----
----
----
----
----
----
----
--4-
----
-18-
-22-
-18-
----
----
-19-
--5-
----
--3-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-14-
----
----
----
----
-12-
----
-14-
----
-13-
----
--0-
----
----
----
--4-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-18-
-17-
----
----
----
----
----
--8-
----
--5-
----
----
----
-21-
----
----
-22-
----
----
----
-19-
----
----
----
--3-
----
--3-
----
--0-
----
----
----
----
--0-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--4-
--7-
----
----
----
----
----
----
-15-
----
----
----
----
----
--5-
--9-
----
----
----
----
----
-14-
-16-
----
-14-
----
----
-21-
----
-21-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--7-
----
----
----
----
----
----
----
----
-14-
-14-
-15-
----
-12-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
--6-
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
--2-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--9-
----
----
--2-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-16-
----
-20-
----
-17-
----
----
----
----
----
----
-23-
----
----
--7-
----
----
----
----
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
----
-15-
----
----
-12-
-11-
----
----
----
-15-
-13-
-14-
-12-
----
--5-
----
----
----
----
----
-19-
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
--5-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-19-
----
----
----
----
-16-
-16-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-14-
----
----
----
----
--9-
--9-
----
-17-
----
-14-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
----
-16-
-18-
----
----
----
----
----
----
-11-
----
----
----
----
----
----
----
----
-11-
----
-13-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-16-
-18-
----
----
-13-
----
-13-
-10-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-12-
----
----
----
----
----
-14-
----
----
-15-
----
----
--7-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-19-
----
----
-17-
----
----
----
-20-
--8-
--4-
--7-
----
--5-
--7-
--5-
----
----
----
--2-
----
----
----
----
----
----
--9-
----
--7-
----
----
----
----
-17-
----
----
----
-15-
----
----
----
----
--4-
--7-
--9-
----
----
----
----
----
----
-15-
----
-16-
----
----
----
----
----
----
-12-
----
----
--3-
----
--1-
--0-
--5-
----
----
----
-12-
----
----
----
----
----
-11-
--7-
----
--7-
--4-
----
----
----
--0-
----
-19-
----
----
----
-15-
----
----
----
----
-20-
----
----
----
----
----
-18-
-19-
----
----
----
----
----
--9-
----
----
-15-
----
----
----
----
-16-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-11-
----
----
----
----
----
----
-21-
----
--2-
----
----
----
--5-
----
-12-
----
-14-
----
----
----
-18-
----
----
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
----
----
--3-
----
--7-
----
----
----
--4-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--1-
----
----
----
----
----
----
--7-
--5-
----
----
----
----
----
----
----
--4-
----
--7-
--7-
--6-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-22-
----
----
--7-
----
--8-
----
----
--7-
-10-
----
----
--8-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
--9-
----
-10-
----
----
----
-11-
----
--7-
----
--9-
----
--9-
----
----
----
--8-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-16-
-17-
----
-14-
----
-15-
----
----
----
--8-
----
-12-
-10-
----
----
--0-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----

間奏

----
----
----
----
----
----
--8-
----
--9-
----
----
--9-
----
----
----
----
----
----
----
--9-
----
----
-10-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--8-
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-13-
----
----
--7-
----
----
----
----
----
----
----
--6-
----
----
----
-12-
----
----
----
----
-17-
----
----
----
-17-
-16-
-13-
----
-18-
----
----
-10-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--9-
----
----
----
----
----
-11-
----
----
----
--9-
----
----
----
----
--3-
--0-
--2-
----
----
----
----
-23-
----
----
----
--2-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--7-
----
----
--4-
----
-18-
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-11-
--9-
----
----
-21-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-19-
----
----
-17-
-21-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-10-
----
-11-
----
----
--7-
----
----
----
----
----
--4-
----
----
--3-
----
----
----
----
----
-12-
----
----
----
----
-10-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-16-
----
----
----
----
-15-
----
----
----
----
----
----
--5-
----
----
----
----
----
--6-
----
----
----
----
----
-11-
----
----
----
----
-18-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-18-
----
----
-18-
----
----
----
-19-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-12-
----
-15-
----
----
----
----
----
----
----
-12-
----
----
----
--9-
----
-10-
--5-
----
----
----
----
----
----
--6-
----
--9-
----
----
--4-
----
----
----
----
----
----
----
-13-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--3-
----
----
----
----
----
-17-
-15-
----
----
----
----
----
----
----
----
-19-
----
----
----
----
----
----
----
-13-
----
----
----
----
----
----
-22-
----
--2-
--7-
----
----
----
----
----
----
----
-12-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--8-
----
----
----
----
----
-18-
----
----
----
----
----
----
----
----
--4-
----
----
--3-
----
----
----
----
----
----
-17-
----
----
--7-
----
----
----
----
----
-12-
----
-10-
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-19-
----
----
----
----
----
----
----
-10-
----
----
----
----
----
-16-
----
-15-
----
----
----
----
----
-12-
----
----
----
-17-
----
----
----
----
----
----
-17-
----
----
----
--4-
----
----
----
----
--8-
----
----
----
----
-11-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
----
-15-
-12-
----
----
----
----
----
----
----
--7-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-21-
----
----
-19-
----
-16-
----
----
----
----
--8-
----
----
----
----
----
--8-
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
----
----
-12-
----
-12-
----
----
----
----
----
----
--7-
--9-
----
----
----
--7-
--5-
----
-17-
-20-
----
-20-
-18-
-10-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--3-
--7-
----
----
--8-
----
--5-
----
----
----
--7-
----
--7-
----
----
----
----
--4-
--6-
----
--7-
----
----
----
----
--6-
--8-
----
----
----
--7-
----
----
----
----
----
-14-
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-12-
-10-
----
-11-
-10-
----
----
-11-
----
--9-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--8-
----
--9-
--4-
----
--3-
----
----
----
----
--3-
----
----
--7-
----
--5-
----
----
----
----
----
-14-
----
----
----
--5-
----
----
----
----
--0-
----
----
----
----
----
----
----
-16-
----
----
--7-
--7-
----
----
----
----
----
----
-14-
----
----
----
--8-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-15-
----
----
----
----
----
-10-
-12-
----
----
----
----
----
-17-
----
----
----
----
----
----
-16-
----
----
----
----
-17-
----
-14-
----
----
----
----
----
----
----
----
-16-
----
----
----
----
-17-
----
----
----
--8-
--9-
----
----
-19-
----
----
-21-
----
----
----
----
----
----
-18-
-18-
----
-17-
----
-17-
----
----
----
----
-14-
----
----
----
----
--9-
----
----
--4-
----
-13-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-16-
-17-
----
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-14-
-15-
----
----
----
--2-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--4-
----
----
----
----
----
----
----
----
--6-
----
--6-
-10-
----
-13-
----
----
----
----
----
-23-
----
-19-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--1-
----
--3-
--4-
----
----
----
----
--1-
----
----
--7-
----
----
----
----
----
----
----
--6-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-20-
----
----
----
----
----
-15-
----
----
----
----
-17-
----
----
-18-
----
-16-
----
----
-16-
----
----
-15-
----
----
-18-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--4-
----
----
----
----
-20-
----
----
----
----
----
----
--5-
----
--9-
----
--5-
----
-10-
-16-
----
----
----
----
-18-
----
----
----
-18-
----
-20-
----
-17-
----
----
----
----
----
----
----
--9-
----
----
----
--9-
--8-
----
-13-
----
----
----
----
----
--8-
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--7-
----
--4-
----
----
----
----
--6-
----
----
----
----
----
-19-
----
----
----
----
----
----
-18-
----
--3-
----
----
--6-
----
----
----
----
----
----
----

楽曲情報

楽曲名AGGRESSIVE ZONE
アーティスト名喜多村 英梨
アーティスト名(カナ)キタムラ エリ
作曲者高田 暁
作詞者畑 亜貴

検索